MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19280209 Matthijs Vermeulen aan H.T. Colenbrander

Matthijs Vermeulen

aan

H.T. Colenbrander (De Gids)

Louveciennes, 9 februari 1928

Louveciennes (S et O)

21 Rue de Voisins

9 Februari 1928

Hooggeleerde, Zeer Geachte Heer,

Het zou mij verheugen wanneer U voor bijgaand artikel1 eene plaats kondt vinden in het Maart-nummer van "De Gids". Ik zal de drukproef met de grootste snelheid retourneeren.

Ik dank U voor de taalverbeteringen welke U maakte in mijn vorige bijdrage; er was geen enkele die ik niet moest approuveeren. Ik zie hier slechts Franschen en lees bepaald te weinig Hollandsch. Maar hoe ongeschikt ook maakte ons de Ned. litteratuur der laatste vijftig jaar voor noteering der eenvoudigste begripsbepalingen; d.w.z. een noteering welke in ieder woord de analyse doorstaat!

Met beleefde groeten en de meeste Hoogachting

Uw Ed's dw.

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Leiden, Universiteitsbibliotheek, collectie De Gids

  1. Het artikel behandelt Le Grand Meaulnes van Alain-Fournier (1913); zie De Gids 92, 417-425.