MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19270818 Willem Pijper aan Matthijs Vermeulen

Willem Pijper

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 18 augustus 1927

Amsterdam, 18 Augs. 1927

Saxen Weimarlaan 56III

Beste Matthijs,

Hierbij de proef van je artikel dat ik voor een belangrijk deel met de grootste instemming las. Als je mij een preciseering toestaat: met instemming waar je Stravinsky hoont met zijn heden; met ietwat meer skepsis waar je er den treurigen maniak Schoenberg bij haalt, ter verdachtmaking van de originaliteit van le Sacre.

M.i. ligt de knoop elders, en wel in Moussorgsky's Nuit sur le mont Chauve. De knoop in le Sacre, welteverstaan. Inzake een – in ettelijke zinnen – lateren Stravinsky behoeven wij waarlijk niet meer van gedachten te wisselen...

In het Septembernummer krijg ik je stuk niet meer. Er moet een paedagogisch artikeltje mee (de Federatie! ...). Ik heb er zelfs over gedacht met jouw essay nog wat te wachten. Oedipe-Roi is ons voor April in het Gebouw "beloofd"; het was misschien aardig geweest om tegen die dagen er mede te komen? Maar anderzijds voel ik er niet voor, ben veel te blij met een artikel van dit formaat om het te laten wachten. Laten we dus, als je er mede instemt, vaststellen dat het in October verschijnt.

Doe mij het pleizier en schrijf een artikel over het Neo-classicisme. Dat zou veel goed kunnen doen. Men moet Hollandsche musici de meest elementaire waarheden nu eenmaal met een bovenmenschelijk geduld een oneindig aantal malen herhaald toedienen....

Hoe liep het met de Oxford Press? Bericht mij dit eens. Beste groet en handdruk, je

Willem Pijper.