MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19270612 Matthijs Vermeulen aan H.T. Colenbrander

Matthijs Vermeulen

aan

H.T. Colenbrander (De Gids)

Louveciennes, 12 juni 1927

Louveciennes (S.-et-O.)

21 Rue de Voisins

12 JUNI 1927

Hooggeachte, Zeer Geleerde Heer,

Uw opmerking betreffende het zinnetje "waar men de kunst beschermt" is volkomen juist. Het is eene mislukte ellips. Ik had inderdaad de bedoeling te schrijven, of liever te doen verstaan, dat in Frankrijk de kunst niet beschermd wordt; doch in het door U gewraakte zinsverband is de uitdrukking niet enkel overbodig, ze is zelfs verwarrend. Ik ontving nog geen proef. Mocht U 't niet geschrapt hebben, dan zal ik het wegnemen.

Met allen dank voor Uwe correctie en met excuses voor de vertraging van dit schrijven verblijf ik

met de meeste Hoogachting,

Uw dv.

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Leiden, Universiteitsbibliotheek, collectie De Gids