MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19270111 A. Roland Holst aan Matthijs Vermeulen

Adriaan Roland Holst

aan

Matthijs Vermeulen

Bergen, 11 januari 1927

Bergen. N.-H.

Jan. 1927.

Dinsdag. [in handschrift MV: 11 Jan 1927]

Beste Thijs,

Vergeef mij, dat ik je niet eerder antwoordde op je brief, maar ik kon niet eerder zekerheid hebben op het honorarium, dat ik je belooven kon voor je stuk over Beethoven: ik moest de redactie-vergadering afwachten, en die was pas 1.1. Zaterdag. Helaas kan "de Gids" geen uitzondering meer maken in de honoraria, maar door een afzonderlijke regeling tusschen mijn oom Holst en mij kan ik je toch f 6. per pagina garandeeren. Ik hoop dus, dat wij op het artikel kunnen rekenen. Kun je mij dit p.o. even schrijven, als ook hoe lang 't zoowat zal worden, dan kan ik dat aan Colenbrander melden, die voor het in elkaar zetten der aflevering zorgt. Het zou dus voor de Maart-aflevering zijn, niet waar? Tegen publicatie in 't Fransch is geen bezwaar. – Wat betreft het vinden van iemand, die je f 300 à f 400 voorschiet – daar heb ik nog geen kans toe gezien. Maar ik zal 't er nog eens met mijn oom over hebben. Ik ken zoo weinig gefortuneerde menschen, die zich voor kunstenaars warm maken.

Kunstnieuws in Holland is er weinig. Bloem logeert met zijn jonge vrouw op 't oogenblik in Bergen; maar is dat kunstnieuws? Hopman zal de Meester aan de N.R.C. opvolgen. Ik zal je binnen kort mijn laatsten bundel sturen, en zal er dan een paar afleveringen van "De Vrije Bladen" bijdoen; dat is het orgaan van de jongste generatie. – Neem deze slordigen brief voor wat hij is: een krabbel van iemand, die zich grieperig en moe voelt en pijn heeft aan een oude operatie-wond.

Ik hoop, dat dit late antwoord je nog tijd geeft voor je stuk over Beethoven. Als 't 15 Febr. inkomt is 't nog wel op tijd voor de Maart-aflevering; ik wil, als je er geen bezwaar tegen hebt, de correctie wel op mij nemen. Je moet je copie insturen bij: Prof. Dr. H.T. Colenbrander. Huis ter Lugt. Leiden.

Ik hoop gauw iets van je te hooren.

Hartelijke groeten ook aan Annie.

van je

Jany

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA