MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19260701 Willem Pijper aan Matthijs Vermeulen

Willem Pijper

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 1 juli 1926

Amsterdam, 1 Juli 1926

Beste Vermeulen,

Je brief deed mij veel genoegen, omdat daaruit bleek dat iets reeds tot realiteit werd, wat hier nog pas in vergevorderde staat van voorbereiding verkeerde. Ik wensch je van harte geluk met de – inderdaad uitzonderlijk geworden – contracten. Ik heb de zaak in London nu natuurlijk gestopt en dat doet mij persoonlijk natuurlijk eens te meer afgeven op hollandsch en engelsch flegma, dat een kans liet verloopen. Maar het voornaamste is: dat je werk uit kan komen – en dat verheugt mij hartelijk.

Ik hoorde in Zürich met belangstelling de 5e symphonie van Lévy; ik herkende in dat werk sommige geestverwantschappen met jouw oeuvre. De symphonie is vrijwel onverstaan voorbijgegaan (ik was over de uitvoering ook niet tevreden). L. lijkt mij een belangrijk kunstenaar; zijn werk behoorde met de Orchesterstücke van Webern (sublieme aforismen) tot het beste van 't heele muziekfeest. Laat men in Parijs zorgen dat voor 't a.s. feest in Frankfort (Juni 1927) ook werk van jou opgezonden wordt. Dat is óók in het belang van je éditeur; laat hij zich daarvoor spannen. Daar jij in Frankrijk woont kan ik, vanuit Holland, daar niets aan doen. Maar er komen nu menschen die oeconomisch belang hebben bij het doordringen van je werk – een factor die niet onderschat moet worden, helaas.

Ik werk aan mijn 3e symphonie. De fluitsonate is nog niet uit; ik wacht daarop met het sturen van mijn uitgegeven muziek. Het kan elken dag gebeuren.

Groet Anny hartelijk. Je hoort binnenkort weer van mij. Tot dan.

Beste groet, je

Willem Pijper

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA