MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19260305 Willem Pijper aan Matthijs Vermeulen

Willem Pijper

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 5 maart 1926

Amsterdam, 5 Mrt. 1926

Waarde Vermeulen.

Uit een brief die je vrouw aan Seroen schreef hoorde ik iets omtrent je werk. Seroen en ik gaven eene uitvoering van je Veille die mij zeer bevredigde. Het was geladen en zuiver. Schrijf mij eens of je er prijs op zoudt stellen als ik probeerde dit lied in Engeland gedrukt en uitgegeven te krijgen. Ik weet niet of mij dit eventueel lukken zou doch ik wilde, alvorens het te probeeren, weten hoe jij tegenover dit werk staat, en tegenover de eventualiteit van eene publicatie.

Zou ik copieen kunnen krijgen van je cellosonate, en van je (mij nog niet bekende!) trio en vioolsonate? Ik zou graag trachten ze tot uitvoering te brengen, dat weet je. Als ik een orkest had zou ik op de partituren van je symphonieen reflecteeren doch voorloopig heb ik absoluut niets te doen of te zeggen in deze kwalijke materie.

Schrijf mij nog eens. Ik woon, tijdelijk, p.a. Balth: Verhagen, Valeriusstraat 177. Ben gescheiden. Geef lessen, tracht het hoofd boven de modder te houden. Journalistieke functies verricht ik voorloopig slechts te hooi en te gras.

Ik heb je lied met groote bevrediging bestudeerd en geheel in me opgenomen. Ik houd het voor een der beste vocaalwerken die in de laatste jaren geschreven werden; je kunt het nog in zijn geheel voor je verantwoordelijkheid nemen, meen ik.

Beste groet, je

Willem Pijper

[in het handschrift van A. Vermeulen-van Hengst:]

p/a B. Verhagen

177 Valeriusstraat.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA