MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19240709 H.Th. Wijdeveld aan Matthijs Vermeulen

H.Th. Wijdeveld

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 9 juli 1924

 

9.7.24.

WAARDE VERMEULEN.

Het is zooals je meld..... dat ik met verwondering je schrijven ontving..... Sinds je vertrek eenige jaren geleden hoorde, of zag ik niets meer van je en wist nauwelijks waarheen je vertrokken was. Wel beloofde "DE DAG" je terugkeer en zelfs een nauwe samenwerking (immers ook ik zou eraan verbonden zijn) maar deze Dag was een ééndags-Dag en verdween al te snel. En zoo blijft dus niets anders over dan te berusten in je afwezigheid en alles is er hier nog wat "duller" door geworden. En zoo is het ook gegaan met de actie voor de uitgave van je boek. — Wij begonnen met kracht en pleizier, maar ik bemerkte spoedig, dat ik het wel alleen moest afwerken. Dit was niet het ergste, maar het was niet mogelijk een uitgever te vinden die zonder voldoende inteekenaren de uitgave aandorst,... en ik kon het moeilijk verder brengen, dan tot pl.m. 70 inteekenaren er ontbreken nog ongeveer een 30tal. Zoo bleef je boek onder mijn berusting tot je het nu opvraagd, en ik zend het met het beroerde gevoel van een onvolbrachte taak...... maar, ook voor mij is het leven moeilijk... zelfs zwaar en mocht ik je beloofd hebben voor de uitgave te zorgen, het is niet mijn wil, dat ik het onverspreid terugzend... Mocht ik je bij de uitgave die je (naar ik uit je brief opmaak) op andere wijze tot stand denkt te brengen, alsnog met iets behulpzaam kunnen zijn, dan gaarne.

Wij zijn gelukkig allen gezond.... en ik heb het zooals van oud's erg druk...... toch schijnt langzaam maar zeker het innerlijke vuur, dat ongevraagd en ongestoord overal brand sticht, ook bij mij uitgebrand te raken..... of deze begrenzing der gloed een voortgang, stilstand, achteruitgang, – – beteekend weet ik nog niet?

Wellicht zie ik je nog eens?

Ik zal begin volgend jaar veel in Parijs zijn, daar ik de intérieurs der Hollandsche afdeeling op de Exposition international zal verzorgen.

De Groeten van Holland naar Frankrijk

 

transcriptie van doorslag bewaard in archief Wijdeveld

 

Verblijfplaats: Rotterdam, Het Nieuwe Instituut