MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19230304 Matthijs Vermeulen aan Ro van Oven

Matthijs Vermeulen

aan

Ro van Oven

La Celle Saint-Cloud, 4 maart 1923

La-Celle-St-Cloud (S. et O.)

1 Rue de Vindé

4 mars 1923

Zondagmorgen.

Beste Ro,

Een vriend van me, die door de ziekte van zijn dochter en andere omstandigheden wat realiseeren wil, heeft zich in zijn hoofd gezet dat hij een portret van Charles Gros zou kunnen verkoopen aan een der Hollandsche musea of particulier. Ik heb gedacht, dat jij misschien als intermédiaire zou willen fungeeren. Il s'agit d'un portrait du docteur Vignardonne peint par Gros en 1827. Het schijnt, dat Gros een belangrijke rol gespeeld heeft in de geschiedenis der Fransche schilderkunst. La peinture se trouve dans la famille depuis cette époque, avec des papiers prouvant l'authenticité. Ik heb een en ander gezien. Maar ik heb er geen kijk op of een der Hollandsche musea geneigd zou zijn een Gros te koopen. Oordeel jij daarover. Er wordt voor gevraagd 3000 gulden. Het wordt echter ook voor minder gegeven. Maar vindt jij, qui est experte en matière de peinture!! dat deze prijs te laag is, en dat er kansen tot aankoop zijn, verhoog den prijs dan naar willekeur en welbehagen. Ik ben gerechtigd om je 10% commissie-loon aan te bieden; natuurlijk! Wil je je, als je de zaak entameert, direct in verbinding stellen met den bezitter. Hij is: Jean Marnold, 14 Rue Laferrière (straat waar Mallarmé geboren werd) Paris 9ième. − Voor mij is het geen "zaakje". Mijn belangstelling is tout à fait platonisch. Het zou me echter voor Marnold en voor jou plezier doen als deze handel tot stand kwam.

Wat mij betreft, het zou beter zijn als ik zelf wat te verkoopen had. Wij zijn weer aan onze laatste franken en de hemel weet waar de nieuwe vandaan moeten komen. Ik heb altijd wel gezegd dat er een groot verschil bestaat tusschen de "nieuwe" Fransche componisten en mij. De jonge "meesters" over wie men in Holland sinds eenigen tijd radoteert zijn allemaal millionair! Overigens: ik ben de laatste maanden bijzonder tevreden over de Fransche musici. Men behandelt me absoluut netjes, mij in wien mijn Hollandsche "vrienden" hoogstens een beetje meer zagen dan lastig sujet, een voyou, een indésirable. Mijn violoncel-sonate zal worden uitgevoerd door een pianist hors concours in wien ik het volste vertrouwen heb en een "beroemd" violoncellist. Mijn liederen worden ook uitgevoerd. Als ik tijd van leven heb vind ik dit jaar ook een orchest-dirigent. Ik ben ook weer aan 't componeeren. Deze wereld zou werkelijk de kwaadste niet zijn als er geen geld bestond. Maar die eeuwige zorgen. Mon Dieu!

Heb je Anny's brief ontvangen?

Als je Marnold schrijft (hij is muziek-criticus van den Mercure de France − honni soit qui mal y pense en ik wensch zoo gauw mogelijk van dit geval af te zijn) schrijf mij (ons) dan ook even. Of liever schrijf in ieder geval. − Je zending van laatst kwam ons zeer gelegen. Il n'y a pas à dire. Merci.

Hartelijke groeten van Anny en het beste van mij

tt

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Den Haag, Literatuurmuseum