MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19220510 Matthijs Vermeulen aan Sem Dresden

Matthijs Vermeulen

aan

Sem Dresden

La Celle-Saint-Cloud, 10 mei 1922

La-Celle-St Cloud (S. et O.)

10 Mei 1922

1 Rue de Vindé

Beste Dresden,

Je doet me de gebruikelijke plichtplegingen van "aardig dat je aan me gedacht hebt" etc wel cadeau. Ik zie het belang van je uitnoodiging1 maar kan er niets voor voelen. Ten eerste omdat mijn Cello-Sonate hier op tournee is, de gewone tournee van lang en problematisch wachten. Ik geloof dat Cornelis 't indertijd te duur vond er eene copie van te laten maken. Ten tweede, als Cornelis nog tien dagen uit de stad is wat kan er dan van de uitvoering terecht komen? Over de laatste reproductie was ik buitengewoon ontevreden en ik zie er het nut niet van in om het werk aan een nieuw experiment bloot te stellen. Cornelis heeft misschien wel neiging getoond om sommige moeilijkheden te overwinnen, maar 't zij door gebrek aan vertrouwen in mij, 't zij uit laksheid, − hij is nooit jusqu'au bout gegaan. Het zou weer een improvisatie worden. Ik herinner me ook op eens zijn schampere opmerkingen (o.a!) bij een [genoteerd in F-sleutel: d in het contra-octaaf] sec! voor de piano; wat hij dilettantisch en onmogelijk vond. Hij moet er de piano-werken van Debussy maar eens op na kijken, die meer crediet hebben. Neen liever niet. Canivez heeft mij ook steeds gedesillusioneerd in dit werk.

Je liederen hebben op den "Hollandschen avond" hier een vrij goede pers gehad he? (Ook de druk van je cello-sonate.) Ik was natuurlijk niet op die vertooning, die ik misselijk vond. Wat matigt de heer Henry de Groot zich aan? Je weet dat ik niet houd van Zweers, Röntgen en Dopper. Maar om die radicaal dood te zwijgen en een rits van de meest notoire nullen op te sommen, die in het moeras hooren te blijven waarin ze zijn, dat lijkt me beneden elk criterium.

Over mij niet zooveel nieuws om bij dit eindelijke mooie weer een brief te rekken. Tot later.

Met hart. groeten van ons aan jullie allen

tt

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut

  1. Dresdens brief is niet bewaard gebleven. Het woord 'belang' geeft aanleiding voor de veronderstelling dat Dresden Vermeulens werk op het festival voor eigentijdse kamermuziek in Donaueschingen (eerste editie in 1921) had willen laten uitvoeren.