MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19220311 Matthijs Vermeulen aan J.W.F. Werumeus Buning

Matthijs Vermeulen

aan

J.W.F. Werumeus Buning

La Celle-Saint-Cloud, 11 maart 1922

La-Celle-St Cloud (S. et O.)

11 Maart 1922

1 Rue de Vindé

Zaterdagmiddag.

Beste Jobs,

Eerst weer "het centje". Al zou het je afgrijselijk vervelen. Ik moet, anders deed ik het ook niet. Misschien denk je in je argeloosheid, dat ik de gevraagde 500 francs niet noodig heb voor de helft der maand, doch vóór het einde der volgende week loop ik op de allermiserabelste wijze vast. Kun je er geen 500 sturen, stuur er dan in 's hemelsnaam 300, dan zijn tenminste mijn piano-huur, gas, electriciteit, die 20 Maart vervallen, gedekt en houd ik het noodige over voor de loopende uitgaven. Je moet me daarmee heusch niet in den steek laten.

Toen ik alles had opgegeven, onlangs, heb ik nog wat nieuws ondernomen. In Augustus van het vorig jaar had ik Jean Cocteau geschreven. Hij zond me een vriendschappelijk antwoord, dat me echter niet geheel bevredigde, vooral omdat ik nog andere verwachtingen had. Ik liet het er toen bij. Ik schreef hem echter 23 Febr. opnieuw. Hij was ernstig ziek, zoodat van een kennismaking niets kon komen, doch was zoo aardig Darius Milhaud te vragen mij te antwoorden. Ik sprak Milhaud Zondag 5 Maart. Wij zijn antipoden, zooals ik wel dacht, doch hij leek zich aanzienlijk te interesseeren voor mijn tweede symphonie. (Voor mijn ander werk was geen tijd.) Hij gaf mij twee introducties. Voor Jean Marnold den muziek-criticus van den Mercure de France en voor Roland Manuel, jong componist-criticus met dienstige relaties. Ik sprak beiden den zelfden dag. Manuel, die charmant was (ça ne dit pas grand'chose) heeft me zijn hulp toegezegd bij de S.M.I., voor de uitvoering mijner kamermuziek. Jean Marnold had ik 15 Febr. reeds een brief gezonden, doch geen antwoord ontvangen. Zeer begrijpelijk, want hij heeft het druk puisque les temps sont durs. Hij is iemand voor wien ik altijd respect heb gehad. Hij bezit als criticus buitengewone capaciteiten en is in Frankrijk misschien de eenige. Wij hebben aan een stuk door vier uren doorgebracht met over muziek te praten. Hij heeft op 't oogenblik mijn twee symphonieën en ik geloof dat ze hem belang inboezemen. Hij is 63 jaar, met een jonge, heldere, evolutionistische geest. Hij zal mij eene introductie bezorgen voor een anderen beroemden dirigent, bij wien het op een paar duizend franken niet aankomt. Waarschijnlijk ben ik hiermee in het goede spoor. Ik hoop hierover spoedig iets positiefs te weten. Dit moet wel lukken, want het lijkt me, dat het mijn eenige uitweg is. Doe me het plezier er met niemand over te spreken. Je bent de eenige met wien er over gecorrespondeerd wordt.

Ik hoop tegelijk een brief van je los te krijgen. Maar stuur me in ieder geval "het centje". Ik loop gevaar niet eens meer naar Parijs te kunnen als je talmt. Je moet de extra-franken echter niet aftrekken van de April-zending en ook niet van de Mei-zending. Juni is de eerste "voordeelige" maand. Dus old boy in ieder geval hè?

Veel hartelijks van Anny en Thijs.

Vorige brief niet ontvangen? Zoek eens onder je papieren.

Verblijfplaats: Den Haag, Literatuurmuseum