MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19211107 Matthijs Vermeulen aan Evert en Hilda Cornelis

Matthijs Vermeulen

aan

Evert en Hilda Cornelis

La Celle-St. Cloud, 7 november 1921

La-Celle-St. Cloud

Rue de Vindé no 1

7 November 1921

Beste Evert en Hilda,

Het is al zoo lang geleden, dat ik het al bijna niet meer de moeite waard vind!: op 2 November hebben wij er een jongen bijgekregen, dien wij Josquin genoemd hebben. Hij is ongeveer tien dagen te vroeg geweest, en, daar de dokter er niet zoo gauw aan geloofde, en even wegging, gekomen in alle intimiteit tusschen Anny en mij. Hij is van 't zelfde type als Enneke, tenger, maar kordaat en vief; een aardig kereltje. Anny maakt het goed en is alweer bijna ter been.

Om te toonen hoe jullie in haar gedachten (en natuurlijk ook de mijne) hebt door geleefd, voeg ik hierbij een brief, die per ongeluk bleef liggen.1 Sinds kregen wij bericht van je verhuizing.

Over een poosje schrijf ik denkelijk wel eens over muzikale dingen. Alles goed bij jullie? Seroen toch niet erg ziek? Je bericht haar dit nieuws wel he? De postzegels zijn duur.

Veel hartelijks van ons

je

Matthijs

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut

  1. Zie de brief van 18 oktober 1921, geschreven door Anny Vermeulen