MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19210224 Anny Vermeulen-van Hengst aan Ro van Oven

Anny Vermeulen-van Hengst

aan

Ro van Oven

Hollandsche Rading, 24 februari 1921

"De Houten Lepel" 24.2.21.

Beste Ro,

Erg benieuwd je en je spruit te zien! Wanneer kom je? Je kunt een doorgaanden trein ongeveer 10 uur of zoo uit A'dam nemen en hier circa kwart na elf zijn. Na een half uur loopen heb je ons dan bereikt. Thijs zal je wel halen, of, als 't lekker warm is dan ga ik met R.M. en Annyke in de wagen je zelf halen. De dagen zijn lang, je kunt voor donker dan al weer veilig in A'dam terug zijn. –

Ik had je willen schrijven nog naar Le Cannet, maar 't viel er bij in. Met de kiek deed je ons véél genoegen! Ik vind Peterke een sympathiek jog.

Vandaag was Thijs in A'dam bij Wijdeveld die de uitgave verzorgt van het boek der critieken1 waarop à f 20.- het stuk wordt ingeteekend. Van het batig saldo wil Thijs muziek laten drukken. Hij zit ook in de redactie van "de Nieuwe Kroniek", die a.s. Zaterdag dreigt te verschijnen. Vandaag was tenminste de drukproef van 't "stukkie" van Thijs hier. Maandag gaat ie denkelijk weer naar A'dam (een septet van Willem Pijper gaat door 't Concertgeb. sextet) misschien spreek je hem wel. Tot ziens! Hartelijk welkom en id. groeten van

Thijs & Anny

Ik was de woningkwestie vergeten! Ja, lieve kind, sinds begin 1918 ben ik niet meer in Buitenveldert geweest, dus nu 3 jaar her. Wij hebben er nog wel eens langs gewandeld maar relaties heb ik er niet meer. – Wijdeveld schijnt een molen in Aalsmeer te hebben waar hij alleen een korten tijd is in den zomer. Tracht er eens nadere inlichtingen over te krijgen, bij hem zelf natuurlijk. Vossiusstr. 50.

Er is zoo'n restaurant vlak tegenover Kalfjeslaan aan den Amstelv. weg, maar of daar pension-gelegenheid is? En 't is er altijd druk van dagjesfietsers. Verder was er meer naar den kant van A'dam, vlak bij no 100b waar ik woonde, ook een café waar ik at, heel geschikte menschen, Droet, meen ik dat ze heeten. Die willen je wellicht wel helpen met zoeken.

Wat denk je van Haarlem of Bl'daal? De treinverbinding is goed. Wij waren in Pension Wilhelmina, Rustenburgerweg 11, bij Krot, verbazend goedige menschen en erg geschikt voor kinderen. In de 3 zomermaanden echter hooge prijzen. Maar misschien helpen ze je daar ook wel aan wat anders, ze zijn altijd erg behulpzaam.

Nu weet ik niets meer. In Abcou mag je niet "bains mixtes" gaan en je niet laten kieken aldus volgens "Schröder's Dagboekje". Denk er om!!

Verder woonde Jan Greshoff "eens" in Abcou.

Verblijfplaats: Den Haag, Literatuurmuseum

  1. Bedoeld wordt Amsterdam als Muziek-stad, een uitgave die niet tot stand is gekomen (zie brief H.Th. Wijdeveld d.d. 9 juli 1924).