MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19201212 Anny Vermeulen-van Hengst aan Evert en Hilda Cornelis

Anny Vermeulen-van Hengst

aan

Evert en Hilda Cornelis

Maartensdijk, 12 december 1920

"De Houten Lepel" 12 December, 1920.

Beste Evert en Hilde,

Ja, je hebt het lekker mis! De naam Roland Matthijs komt voor in den eersten brief dien ik aan Roland Holst schreef, na zijn antwoord aan Thijs dat hij z'n best zou doen. Dat is dus ongeveer eind April geweest. Ik schreef toen o.a. "... en begin December verwacht ik een Roland Matthijs" na over Annyke geschreven te hebben en als bewijs dat ik vertrouwen in de toekomst had (en 't hèb en steeds hebben zal ook, hoor, al laat het zich niet schitterend zien in den beginne) en nooit, wat menig vrouwtje gedaan zou hebben, maar ook nóóit, mijzelf of de kinderen zou laten gelden waar het Thijs als componist betreft. – Dat ik dus Roland Matthijs schreef is licht te begrijpen: R.H. was toen toch de eerste die licht kwam brengen in de donkere benauwenis waarin Thijs opgesloten zat! R.H. schreef toen schertsend terug dat het best een Mathilde Rolinde kon worden!! Nu, afgezien van 't feit dat ik de naam Mathilde altijd àfschuwelijk heb gevonden, zou ik als het een meisje geweest was werkelijk niet geweten hebben hoe 't te noemen. Want Rolinde is ook niet aanlokkelijk; maar enfin, 't is uitgekomen zooals ik toen impulsief neerschreef.

En wat is dat met die wetgeving, is het heusch duur om twee namen te dragen? Ze hebben er Thijs niets van gezegd op 't gemeentehuis. Verder heb ik ook gepuzzled over "liefde's consequenties!!". Enfin, in ieder geval zien jullie dat we 't goed maken. En ik zal Hilde, als ze kàn komen, heel graag hier zien. Komen jullie anders nog eens gezellig met je vieren in de vacantie! Of vinden jullie 't lastig? Vandaag kwam Thijs' zusje, met den trein van kwart over elf hier, die was prachtig op tijd, ze ging 6.43 weer weg, dus kwart voor 8 A'dam; ook niet te laat voor Nonnie.

Thijs zou nog bij jou komen, he, met de partituur. Hij is druk aan 't copieeren; 3 Dec. is hij klaargekomen. Eigenlijk had hij 't, als hij 29 Nov. 's avonds tot 12 uur had doorgewerkt wat hij n.b. wilde, maar wat ik overdreven vond, toen al afgekregen. We hadden schertsend gezegd dat we samen onze creaties zouden afleveren. "Je mag wel voortmaken" plaagde hij me Maandagavond en – Dinsdag was ons joggie er.

Jullie maken 't natuurlijk allen goed? Alleen Evert natuurlijk overstelpend druk. Nonnie had een rapport, vertelde Thijs. Wij hebben den verjaardag van dien bengel schandelijk vergeten. En nu is Breusje den 3den en Evert den 5den jarig geweest, 't is meer dan erg van ons. Daarom, laat ons 't goed maken door jullie viertjes hier nog eens te hebben en een gezelligen dag in de "vrije natuur" aan te bieden als compensatie!!

Er ligt nu sneeuw, een betooverd landschap. En de pomp ziet er zoo raar uit, Nonnie en Breusje zouden erg lachen. Het stroo, een oud kleed, een paar zakken, touwen, precies een dik oud vrouwtje. Maar we krijgen nu tenminste water en geen ijs!

Dag, mijn zoon brult. 't Beste, en hartelijk dank voor de gelukwenschen.

Jullie Thijs en Anny.

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut