MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19200916 Anny Vermeulen-van Hengst aan Evert en Hilda Cornelis

Anny Vermeulen-van Hengst

aan

Evert en Hilda Cornelis

Hollandsche Rading, 16 september 1920

Hollandsche Rading. 16.9.20

"De Houten Lepel"

Beste Evert en Hilde,

Wij waren ontzettend verlicht en blijde toen gisteren de p.w. kwam! Thijs is 't vanochtend gaan voldoen, hij ontliep meteen de stemmer. De heer Koornwinder ging na ontvangst achter z'n stoel staan en "sloeg aan". Ik denk dat ie het een heele prestatie vond.

Wij verheugen ons ook wederom zéér op jullie komst Zondag! Is 't àl te bar weer kom dan vooral toch den volgenden of daarop volgenden. Hier buiten is 't zoo veel langer mooi. Breusje kan dan vast z'n a.s. Paasch-verblijf goed bestudeeren. 't Zal hem wel aanstaan!

Wat bijzonder aardig van Sam van Beek ook. Hij kent ons toch om zoo te zeggen niet. Heb je hem het moment suprême wel geheel laten doorvoelen? Als ik zelf er aan terugdenk dan zie ik alleen Thijs absoluut van de wijs en mezelve eigenlijk een tikje te onverschillig wat zeker wel 't gevolg zal geweest zijn van de kokerij die ik zoo mooi aan Hilde endosseerde.

Houden jullie van macaroni met kaas en ham? Dan zal ik dat probeeren te maken maar zeker is 't niet, hoor. We hebben n.l. het fornuis in gebruik nadat de primus het bijna geheel opgaf. Vandaag zijn ook 4 mud steenkool gearriveerd en turf, zoodat ik als 't wat killig mocht zijn jullie nog wel een verwarmd vertrek via de keuken kan verschaffen.

Thijs is weer druk aan den gang, daarom liet hij mij weer schrijven. Is daarom toch even dankbaar gestemd. Sam van Beek zal hij echter zelf dienen te schrijven.

Annyke is al goede maatjes met white Teddy. Toen ze hem vanmorgen bij 't wakker worden aan haar voeteinde ontdekte kwam er een heel verrast: "kijk".

Nu lieve menschen, tot Zondag. Hilde jij komt met Breusje en Nonnie met den trein van 11.15 en Evert met dien van 1.15? Dat zei je tenminste terloops.

Hartelijke groeten!

jullie Thijs en Anny

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut