MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19200909 Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis

Matthijs Vermeulen

aan

Evert Cornelis

Hollandsche Rading, 9 september 1920

"De Houten Lepel"

Hollandsche Rading

Donderdag 9 Sept. 1920

Beste Evert,

Wij zijn gisteren juist weer op regel gekomen. De verhuizing heeft een ronde week geduurd. Het is hier voor iemand die niet veel gewend is, zooals ik, een paradijs. Ik begin opnieuw fidutie in de stilte te krijgen, zonder argwaan, zonder slag-om-den-arm, zonder de mogelijkheid van een mensch, die achter het varkenshok den dag besluit met de harmonika, wat mij den heelen zomer overkwam of boven het hoofd hing. Moge deze rustigheid lang duren! Ik verlang er naar dat jullie seizoen begonnen is. Dan kan ik het als eene realiteit voelen dat ik er niets meer mee te maken heb. Denk eens: tien jaar lang elken Donderdag en Zondag op tijd in het Concertgebouw!

Wij vinden het buitengewoon prettig, dat jullie Maandag komen. Hoe vroeger hoe liever. Maar in de ochtenduren stopt er bij De Hollandsche Rading geen trein, hebben wij gezien. We laten de oplossing dezer moeilijkheid aan jullie over. Want we weten niet of je met de fiets of per spoor komt. Wil je den weg weten naar ons huis informeer dan bij de boerderij over de spoorlijn bij de halte Holl. Rading. Ik kan je ook opwachten langs den weg, wanneer je me vóór Maandag nog even het uur schrijft waarop je passeert. Doch bedenk, dat de post 's morgens pas om 11 uur hier is. Wij rekenen in ieder geval vast op jullie beiden. Anny had zelfs graag dat je Bruce en Nonnie meebracht. Doe het, als ze van school weg mogen blijven. Het zal je hier wel bevallen. Misschien bouw je ook nog zoo'n huisje.

Tot ziens. Met onze hartelijkste groeten aan jullie allen

Anny en Thijs

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut