MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19200901 Anny Vermeulen-van Hengst aan Hilda Cornelis-Whitley

Anny Vermeulen-van Hengst

aan

Hilda Cornelis-Whitley

Maartensdijk, 1 september 1920

Maartensdijk. 1-9-20

Beste Hilde,

Einde van de week is ons adres: "De Houten Lepel" in de Hollandsche Rading. 't Was een genoegelijk samenzijn onlangs met jullie. Was 't niet wat te druk. Annyke heeft Thijs in den trein nog met al wat ze gegeten had besproeid en was daarna nog wel zoo vergenoegd. – Meende je dat van het hobbelpaard? In ieder geval zou ik al heel blij zijn wanneer je 't ons voor Annyke wilde leenen. 't Kind heeft tot nu toe zich niet zoo mogen en kunnen bewegen als haar natuur het verlangde. Heb je ook nog eens geïnformeerd naar 't wagentje?

De keet wordt morgen verplaatst, we hopen dan op droog weer, anders is 't geen doen. Wij gaan in ieder geval Vrijdag morgen naar 't huisje. Wanneer er in Sept. nog mooie dagen komen en Evert is vrij komen jullie dan toch werkelijk eens, je zult er geen spijt van hebben. En het fietsen vanaf Hilversum valt zoo mee. Of je komt heelemaal met den trein omdat 't 's avonds toch al zoo vroeg donker wordt, er is nog een laat treintje naar Amsterdam.

Hartelijke groeten van ons allen aan jullie allen en nog wel bedankt voor je lieve zorgen.

je Anny

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut