MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19200824 Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis

Matthijs Vermeulen

aan

Evert Cornelis

Maartensdijk, 24 augustus 1920

Maartensdijk Dinsdagavond

24 Augustus 1920

Beste Evert,

Ik kreeg je brief uit België; of liever wij kregen. Want Anny is alweer een heele tijd terug tot ons beider genoegen.

Donderdag kom ik in Amsterdam. Derangeer niets voor me, maar laat me mijzelf bij je nog eens ten eten noodigen! Gaat het niet, dan gaat het niet. Ik bel je in den loop van den middag wel op.

Hartelijke groeten jullie allen van ons beiden

Thijs en Anny

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut