MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19140104 Matthijs Vermeulen aan Alphons Diepenbrock

Matthijs Vermeulen

aan

Alphons Diepenbrock

Amsterdam, 4 januari 1914

Amsterdam Zondagavond

4 Jan. 1914

Zeer Vereerde Meester,

Het zal U niet verwonderen, hoop ik, als ik U een weinig nadrukkelijker (en een weinig later!) mijne beste en enthousiaste wenschen aanbied voor het pas begonnen jaar. Ik verlang voor mijzelf u dikwijls te mogen vieren als criticus en daarmee veel goeds uit te richten en tracht tegelijkertijd een goed leerling (als U me dat toestaat) van U te zijn, zooals U misschien merkte aan 't laatste stuk in "de Groene". Ik weet niet hoe ik mijne wenschen uit zou moeten spreken voor U maar zij scheiden zich niet van uw geluk en van Uwe bewonderde muziek. Eigenlijk kan ik me slechts zwijgend verheugen in uwe vriendschap en hopen dat ik U dit jaar een of ander genoegen mag doen.

Met vr. groet

Uw toegenegen

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut