MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19130402 Matthijs Vermeulen aan H.P.L. Wiessing

Matthijs Vermeulen

aan

H.P.L. Wiessing

Amsterdam, 2 april 1913

Amsterdam Woensdagavond.

2 Apr. 1913.

Hooggeachte Heer Wiessing,

Mag ik er Uwe aandacht op vestigen dat 't misschien ter wille van de actualiteit (Busoni gaf 3 concerten, in den Haag en in Amsterdam) wenschelijk is dat 't gewone verslag deze week geplaatst wordt, of wel ad Kalendas Graecas wordt uitgesteld wijl er, gelijk altijd op 't einde van 't seizoen, een aantal groote uitvoeringen komen? Zonder onderbreking passen ze juist in 't kader dezer maand, zonder overlading van copie bovendien.

Een stukje over 't Concertgebouw (± ¾ kolom) gaat hedenavond per expresse. Ik hoop dat 't U tevreden stelt.

Met bel. en vriendelijken gr.

Uw Dw.

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut