MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19120918 Matthijs Vermeulen aan H.P.L. Wiessing

Matthijs Vermeulen

aan

H.P.L. Wiessing

Amsterdam, 18 september 1912

Amsterdam Woensdagavond

Hooggeachte Heer Wiessing,

Hartelijken dank voor de boodschap van den hr. Jongsma. Ik wachtte vanaf Dinsdagmorgen op een antwoord van Dr D. niet wetend dat hij in Laren was en zijn zwijgen toeschrijvend aan antipathie voor mijn verzoek. Ik zal morgen even naar hem toegaan.

Het bijgaand artikel1 was dáárom pijnlijk te schrijven, wijl ik weet of vermoeden mag dat vele desillusie's niet door een jubileum-applaus genezen worden. Het zal me niet verwonderen zoo U het stuk af keurt – wilt U me dan vergeven wijl het me veel inspanning kostte! Zoo U het opneemt dan verbeter ik nog wel een en ander in de drukproef – zoo U het niet reeds gedaan hebt.

Met hoogachting en vriend. groet

Uw Dw

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut

  1. Dit artikel, getiteld Alfons Diepenbrock 1862-1912, verscheen in De Amsterdammer van 21 september 1912 naar aanleiding van Diepenbrocks vijftigste verjaardag.