MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19090212 Matthijs Vermeulen aan Alphons Laudy

Matthijs Vermeulen

aan

Alphons Laudy

Amsterdam, [12 februari 1909]

Amsterdam Vrijdagavond.

Zeer Geachte Heer,

Pater van Well schreef gisteren dat U me toestaat U Donderdag avond a.s. te bezoeken. Dit heeft me groot genoegen gedaan. Als 't God belieft zal ik op 't bepaalde uur bij U zijn.

Matthijs vd Meulen.

Corn. Anthoniszstr. 19.II

Deze brief is door Laudy bewaard in een enveloppe met daarop de volgende tekst:

Mathijs Vermeulen. Jarenlang muzikale medewerker van "De Tijd" later van "De Telegraaf". Een der belangrijkste persoonlijkheden uit het muziekleven van deze eeuw. Ik heb vele avonturen met hem beleefd. Huwde een Diepenbrock. Hij was opgeleid door Daniel de Lange. Leeft nog in Laren.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA