MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19040725 Matthijs Vermeulen aan Chris van der Meulen

Matthijs Vermeulen

aan

Chris van der Meulen

Heeswijk, eind juli 1904

[begin ontbreekt]

Ik heb naar huis geschreven om toestemming naar u toe te komen – ze waren er niets op tegen, dus hebt ge uw proces waar ge zoowat een jaar voor hebt moeten pleiten bijna gewonnen. Bijna, want ik ben er nog niet, ik ben in een groote tweestrijd. Ik meen dat ik u al geschreven heb dat ik van plan was Jezuïet te worden, is 't niet? Is men verplicht missionaris te worden of kan men gewoon religieus worden? In het laatste geval hebt ge kans. Dus geen missionaris, dat niet of ik zou nog plotseling moeten veranderen. Ik heb ook al besloten om mij mijn geheele leven aan muziek te wijden dus broertje hoop ik dat gij mij niet misleid hebt wanneer gij mij zeidet dat ik daar genoeg aan muziek kan doen. Als ik niet mocht manneke, manneke!

[slot ontbreekt]

origineel verloren gegaan; gepubliceerd in Christian van der Meulen Matthijs Vermeulen / zijn leven, zijn muziek, zijn proza (Nieuwkoop 1982), 40-41