MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

De muziek dat wonder - titelsuggesties plus aantal woorden - 1958

Verschillende mogelijkheden voor een titel voor de bundel recensies uit De Groene Amsterdammer (1946-1956). Uiteindelijk is het geworden: De Muziek dat Wonder (Bert Bakker 1958). Tevens de lijsten met de artikelen en de  berekening van het aantal woorden.