en fr de

Voor informatie kunt u een bericht sturen naar ton.braas @ planet.nl (spaties verwijderen). Schriftelijke vragen of reacties kunt u zenden aan het postadres (zie onder).
 
Rond 1980 is de eerste Matthijs Vermeulen Stichting opgericht door Otto Ketting, Peter Jan Wagemans en Piet Veenstra. Dankzij hun inspanningen kwamen vier dubbelalbums van langspeelplaten tot stand met Vermeulens complete oeuvre. De opnames van dit grootse project, waaraan verscheidene musici en orkesten in de jaren 1982-1985 hebben meegewerkt, zijn samen met een paar registraties van later datum in 1994 op compact disc uitgebracht.
 
Ook de huidige Matthijs Vermeulen Stichting stelt zich ten doel: het bevorderen van de verspreiding van de composities van Matthijs Vermeulen. De stichting heeft in samenwerking met DONEMUS gedrukte edities van de partituren verzorgd, zowel van Vermeulens symfonisch oeuvre (voltooid in 1997) als van zijn liederen en kamermuziek (voltooid in 2006 en als Collected Chamber Music en Collected Songs uitgebracht in februari 2008).
Thans streeft de stichting naar het uitbrengen op compact disc van nieuwe opnames van de werken.
 
De Matthijs Vermeulen Stichting is aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41194155. Het RSIN (fiscaal nummer ANBI) is 800379299 en het adres is:
Nieuwlarenweg 24
1251 KA Laren NH
 
Bestuur:
voorzitter: prof. dr Paul Op de Coul
secr/penningmeester: dr Ton Braas
lid: drs Leo Samama
(de bestuurders ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten)
 
Vertegenwoordiger van de erven:
Odilia Vermeulen
 
Comité van Aanbeveling: 
·         H.C. ten Berge – dichter, schrijver en vertaler
·     Marian van Dijk – directeur Museum Speelklok, voormalig directeur Slot Zuylen, voormalig directeur Donemus en De Concertzender
·         Sjarel Ex – kunsthistoricus, directeur Museum Boijmans Van Beuningen
·         Annemieke Gerritsma – jurist, adviseur kunst, cultuur en media, voormalig directeur Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
·         Jard van Nes – zangeres
·         Ed Spanjaard – dirigent, pianist
·         Lucas Vis – dirigent, docent, voormalig artistiek directeur Conservatorium van Amsterdam
·         Emile Wennekeshoogleraar Muziekwetenschap Universiteit Utrecht, voormalig voorzitter Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis
·         Jan Zekveld – voormalig artistiek leider Philharmonie Zuid-Nederland en ZaterdagMatinee
·         Frits Zwart – musicoloog, directeur Nederlands Muziek Instituut
 

 
JAARVERSLAG 2015 EN BALANS
 
Statutair heeft de Matthijs Vermeulen Stichting als doelstelling:
het bevorderen van de verspreiding van de composities van Matthijs Vermeulen door het verzamelen van gelden voor het in druk uitbrengen van zijn partituren en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 
ACTIVITEITEN
 
nieuwe website Matthijs Vermeulen integraal
Het verslagjaar heeft grotendeels in het teken gestaan van het digitaliseren van velerlei materialen voor de nieuw te ontwikkelen website, waarvan de doelstelling aldus is geformuleerd:
een digitale publicatie van de compleet overgeleverde correspondentie, het volledige (muziek-)journalistieke werk en de muzikale handschriften van de componist en schrijver Matthijs Vermeulen, alsmede van afbeeldingen en archivalia die betrekking hebben op zijn persoon en directe omgeving. Het streven is erop gericht om alle documenten te presenteren als doorzoekbare tekst en daarnaast als afbeelding (scan) van het onderliggende handschrift of typoscript. De website moet een rijk geïllustreerde bron van informatie worden over leven en werk van Vermeulen, zijn tijdgenoten en zijn tijd.
Een groot gedeelte van het primaire materiaal zal eerst op DBNL (Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren) worden uitgebracht, te weten alle artikelen van Vermeulens hand, de overgeleverde brieven van en aan hem, en zijn boekpublicaties. Dit geldt ook voor het secundaire materiaal dat artikelen omvat over Vermeulen en de twee aan hem gewijde biografieën.
Op de te ontwikkelen nieuwe 'eigen' website van de Matthijs Vermeulen Stichting zal ditzelfde materiaal eveneens beschikbaar komen, maar dan met uitgebreidere zoekfuncties. Daarnaast zullen er de manuscripten van zijn composities (netschrift en eventueel ook schetsen) in scan te zien zijn, programmatoelichtingen op eigen werk, foto's (portretten etc.) en archivalia.
Tijdens de voorbereidingen in het verslagjaar verliep de samenwerking met DBNL, in de personen van Cees Klapwijk en Michel de Gruijter, zeer plezierig. Op de dbnl-website werd al een Vermeulen-hoekje ingericht met links naar de 9 artikelen die hij voor De Gids over Franse letterkunde schreef (1926-1929) en de bundel Klankbord.
De werkzaamheden om de inhoud van Vermeulens correspondentie naar digitale tekstbestanden over te zetten, betrof drie categorieën:
1. Er kon gebruik worden gemaakt van de getypte transcripties die Thea Vermeulen-Diepenbrock in de decennia na de dood van haar man had laten vervaardigen van een groot aantal brieven. Aangezien de kwaliteit van het tiksel dikwijls te wensen overliet, viel er na scannen en OCR-bewerking van het materiaal veel te corrigeren.
2. Odilia Vermeulen had een team van vrijwilligers samengesteld voor het collationeren van de honderden brieven die Vermeulen aan Thea Diepenbrock schreef van 26 mei 1945 tot medio juli 1946. De bestanden waren reeds digitaal voorhanden vanwege de uitgave in 1995 van Mijn geluk, mijn liefde (De Bezige Bij), maar zij moesten naar de oorspronkelijke spelling worden teruggebracht en op lacunes worden gecontroleerd.
3. Voor de niet eerder uitgewerkte brieven die Thea Diepenbrock in genoemde periode aan Vermeulen schreef, werd een team van transcribenten in het leven geroepen.
Nadat aan het eind van 2014 de teller van behandelde brieven op bijna 1300 was komen te staan, is in de loop van 2015 de transcriptie van nog eens ruim 580 brieven tot stand gebracht.
 
e-magazine en website
In het verslagjaar verscheen slechts één aflevering van het e-magazine (nr. 38), geschreven door secretaris Braas. De verzendlijst omvatte ditmaal ruim 3000 adressen.
De website, waaraan kleine updates zijn verricht, wordt nog steeds veelvuldig bezocht.
 
verspreiding gedrukte uitgaven, etcetera
Aan het Lendvai Trio zijn partituur en partijen van het Strijktrio verschaft. Dirigent Jac van Steen heeft van de gedrukte uitgave van alle symfonieën een presentexemplaar ontvangen. Van de dvd De laatste reis is een presentexemplaar aan twee donateurs toegezonden.
 
ACTIVITEITEN VAN ANDEREN
 
uitvoeringen Vermeulens Vioolsonate
In de voorgaande jaren was Vermeulens Vioolsonate voor het Magma Duo, bestaande uit Emmy Storms (viool) en Cynthia Liem (piano) een lijfstuk geworden. Ze stelden het werk centraal in het concertprogramma waarmee ze succesvol auditeerden bij Dutch Classical Talent & Award. Nadat hun tournee hen in het najaar van 2014 langs de belangrijkste kamermuziekpodia van ons land had gevoerd (Eindhoven, Muziekgebouw Frits Philips; Nijmegen, de Vereeniging; Maastricht, Theater aan het Vrijthof; Haarlem, De Philharmonie; Leeuwarden, De Harmonie; Utrecht, Vredenburg-Leeuwenbergh; Apeldoorn, Orpheus; Amsterdam (Concertgebouw); Enschede, Wilminktheater en Groningen Oosterpoort) traden zij tijdens de Finale op 31 mei 2015 opnieuw op in de Kleine Zaal van het Koninklijk Concertgebouw met een sprankelende vertolking van Vermeulens Vioolsonate. Deze uitvoering is op YouTube te beluisteren in een mooie videoregistratie door DCT&A.
Odilia Vermeulen en Ton Braas hebben het duo tijdens verschillende repetitiesessie gecoacht. Hetzelfde deden zij in februari 2016 bij de voorbereidingen van het Magma Duo op de opnames van de debuut-cd die later in dit jaar is uitgebracht door Globe Records.
 
uitvoering Vermeulens Strijktrio
Op zondag 20 december 2015 om 14.30 uur vond in de Sweelinckzaal van het Conservatorium van Amsterdam het eerste Dutch Masters Chamber concert van het seizoen plaats. De serie is een initiatief van celliste Doris Hochscheid en pianist Frans van Ruth. Met masterstudenten van het CvA voerden zij – naast Willem Pijpers Tweede pianotrio (1921) en Noëls de France (1919) – Vermeulens Strijktrio (1923) uit.
 
ORGANISATIE
 
bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Matthijs Vermeulen Stichting bestaat uit: prof. dr Paul Op de Coul (voorzitter), dr Ton Braas (secretaris/penningmeester) en drs Leo Samama. Het bestuur vergaderde in het verslagjaar op 19 juni 2015 en 14 december, in aanwezigheid van Odilia Vermeulen als permanent vertegenwoordiger van de erven Vermeulen.
 
comité van aanbeveling
Het comité van aanbeveling is onveranderd gebleven:
H.C. ten Berge – dichter, schrijver en vertaler
Marian van Dijk – directeur Slot Zuylen en voormalig directeur Donemus en De Concertzender
Sjarel Ex – kunsthistoricus, directeur Museum Boijmans Van Beuningen
Annemieke Gerritsma – jurist, adviseur kunst, cultuur en media, voormalig directeur Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
Jard van Nes – zangeres en pedagoge
Ed Spanjaard – dirigent, pianist
Lucas Vis – dirigent, docent, voormalig artistiek directeur Conservatorium van Amsterdam
Emile Wennekes – hoogleraar Muziekwetenschap Universiteit Utrecht
Jan Zekveld – voormalig artistiek leider ZaterdagMatinee en Het Brabants Orkest/philharmonie zuidnederland
Frits Zwart – musicoloog, directeur Nederlands Muziek Instituut
 
financiën
In het verslagjaar stonden tegenover inkomsten van € 5.210 uitgaven van € 3.110.
De rente bedroeg € 92,33. Alles tezamen leverde dat een positief resultaat van € 2.192.
Het saldo van de financiële middelen steeg daarmee naar € 18.224.
 

 
JAARVERSLAG 2014 EN BALANS
 
Statutair heeft de Matthijs Vermeulen Stichting als doelstelling:
het bevorderen van de verspreiding van de composities van Matthijs Vermeulen door het verzamelen van gelden voor het in druk uitbrengen van zijn partituren en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 
ACTIVITEITEN
 
nieuwe website Matthijs Vermeulen integraal
Het verslagjaar heeft grotendeels in het teken gestaan van de gedachtebepaling omtrent een nieuw te ontwikkelen website. In de loop van de beraadslagingen werd besloten niet alleen Vermeulens complete correspondentie en geschriften digitaal te ontsluiten, maar ook de muzikale handschriften, liefst in combinatie met links naar registraties van uitvoeringen.
De doelstelling werd aldus geformuleerd: te komen tot een digitale publicatie van de compleet overgeleverde correspondentie, het volledige (muziek-)journalistieke werk en de muzikale handschriften van de componist en schrijver Matthijs Vermeulen, alsmede van afbeeldingen en archivalia die betrekking hebben op zijn persoon en directe omgeving. Het streven is erop gericht om alle documenten te presenteren als doorzoekbare tekst en daarnaast als afbeelding (scan) van het onderliggende handschrift of typoscript. De website moet een rijk geïllustreerde bron van informatie worden over leven en werk van Vermeulen, zijn tijdgenoten en zijn tijd.
Het primaire materiaal zal bestaan uit Vermeulens artikelen, brieven van en aan hem, zijn boekpublicaties, de manuscripten van zijn composities (netschrift en eventueel ook schetsen), programmatoelichtingen op eigen werk, foto's (portretten etc.) en archivalia. Het secundaire materiaal omvat artikelen over Vermeulen en de twee aan hem gewijde biografieën.
Op grond van de in het vorige verslagjaar verrichte inventarisatie van de brieven van en aan Vermeulen kon contact worden opgenomen met het Letterkundig Museum om participatie voor te stellen. In het gesprek dat het bestuur en de erve Vermeulen op 25 februari 2014 hadden met directeur Aat Meinderts en Salma Chen zegden deze hun medewerking toe.
In het najaar bleek ook DBNL (Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren), in de persoon van Cees Klapwijk, bereid tot samenwerking.
 
Intussen waren de werkzaamheden gestart om de inhoud van Vermeulens correspondentie naar digitale tekstbestanden over te zetten. Het betrof drie categorieën:
1. Er kon gebruik worden gemaakt van de getypte transcripties die Thea Vermeulen-Diepenbrock in de decennia na de dood van haar man had laten vervaardigen van een groot aantal brieven. Aangezien de kwaliteit van het tiksel dikwijls te wensen overliet, viel er na scannen en OCR-bewerking van het materiaal veel te corrigeren.
2. Odilia Vermeulen heeft een team van vrijwilligers samengesteld voor het collationeren van de honderden brieven die Vermeulen aan Thea Diepenbrock schreef van 26 mei 1945 tot medio juli 1946. De bestanden waren reeds digitaal voorhanden vanwege de uitgave in 1995 van Mijn geluk, mijn liefde (De Bezige Bij), maar zij moesten naar de oorspronkelijke spelling worden teruggebracht en op lacunes worden gecontroleerd.
3. Voor de niet eerder uitgewerkte brieven die Thea Diepenbrock in genoemde periode aan Vermeulen schreef, werd een team van transcribenten in het leven geroepen.
Aan het eind van 2014 stond de teller van behandelde brieven op bijna 1300.
 
De MVS presenteerde haar plannen op zondag 9 november tijdens een bijeenkomst met de leden van het Comité van Aanbeveling en genodigden uit diverse sectoren van het culturele leven. Hiervoor stelden voorzitter Op de Coul en zijn vrouw Sophie Levie Studio H67 ter beschikking. Secretaris Braas schetste de inhoud en contouren van de beoogde website, Odilia Vermeulen zoomde in op Vermeulens briefwisseling met Adriaan Roland Holst en twee van de transcribenten, Rosalie Diepenbrock en Sacha Hermens, lichtten hun werkwijze toe en toonden enige sprekende voorbeelden van problematische of moeilijk te lezen woorden. Het geheel werd omlijst door een drietal composities van Vermeulen. Mezzosopraan Yvonne Kok en pianist Frans van Ruth voerden Le balcon en Hymne (het derde van de Trois chants d'amour) uit; Frans secondeerde Doris Hochscheid in de Eerste Cellosonate. Na afloop werd met enige van de gasten van gedachten gewisseld over fondswerving en verdere stappen bij de realisering van een toekomstige website.
 
e-magazine en website
In het verslagjaar verschenen 2 afleveringen van het e-magazine (nr. 36 en 37), geschreven door secretaris Braas. De verzendlijst omvat ruim 2700 adressen.
De website wordt veelvuldig bezocht; het aantal bezoekers bedroeg gemiddeld 2730 per maand.
 
verspreiding gedrukte uitgaven, etcetera
Aan het Lendvai Trio zijn partituur en partijen van het Strijktrio verschaft. Dirigent Jac van Steen heeft van de gedrukte uitgave van alle symfonieën een presentexemplaar ontvangen. Van de dvd De laatste reis is een presentexemplaar aan twee donateurs toegezonden.
 
ACTIVITEITEN VAN ANDEREN
 
Voor het Magma Duo (Emmy Storms, viool en Cynthia Liem, piano) is Vermeulens Vioolsonate als het ware een lijfstuk geworden. Ze stelden het werk centraal in het concertprogramma waarmee ze succesvol auditeerden bij Dutch Classical Talent & Award. Hun tournee voerde hen langs de belangrijkste kamermuziekpodia van ons land; Eindhoven, Nijmegen (de Vereeniging), Maastricht (Theater aan het Vrijthof), Haarlem (De Philharmonie), Leeuwarden (De Harmonie), Utrecht (Vredenburg Leeuwenbergh), Apeldoorn (Orpheus), Amsterdam (Concertgebouw), Enschede (Wilminktheater) en Groningen (Oosterpoort).
 
Op zondag 16 november werd in de Rotterdamse Doelen het startschot gegeven van een serie van vier concerten, gewijd aan de Eerste Wereldoorlog. Op het programma van het openingsconcert stonden naast Debussy's Noël des enfants qui n'ont plus de maison en Stravinsky's Souvenir d’une marche boche twee werken die Matthijs Vermeulen tijdens de Grote Oorlog componeerde: het lied La veille (1916) en de Eerste Cellosonate (1918). Ook muziek van Webern en Ravel kwam aan bod. Voor het publiek trad componist en publicist Elmer Schönberger op als gids. Als sluitstuk fungeerde een nieuwe compositie van diens hand: Maurice chéri voor mezzosopraan, cello en piano, gebaseerd op Ravels correspondentie.
 
BALANS
 
In het verslagjaar stonden tegenover inkomsten van € 19 uitgaven van € 6543. De rente bedroeg € 362. Dat leverde een negatief resultaat van € 6162.
Het saldo van beschikbare financiële middelen daalde van € 22.283 naar € 16.122.
 
get the Flash Player