“ Zodra muziek Schoonheid is, bestaat er geen onderscheid van oude en nieuwe methoden, van gewoonte of ongewoonte, van moeilijk of gemakkelijk voor de hoorder. Dan wordt zij natuurkracht. ”
Matthijs Vermeulen

en fr de

BIBLIOGRAFIE t/m 1997
 
KN    : Key Notes
M&M : Mens en Melodie
 
Bernlef, J.
     'De zaak Dreyfus van ons muziekleven', De Haagse Post 58/34 (18 augustus 1971), 48-51
     = 'Matthijs Vermeulen (1888-1967). "I've never felt the need of a system"', KN 3 (1976/1) 35-40; in verkorte vorm herdrukt als bijlage bij de plateneditie van The Complete Works of Matthijs Vermeulen
Braas, Ton
     'Matthijs Vermeulen en het Concertgebouworkest', M&M 43 (november 1988), 627-636
     'Matthijs Vermeulen's Symphonies', KN 25 (1988-89), 18-25
     '"Negatieve impulsen worden niet toegelaten". Matthijs Vermeulen: idealist in woord en muziek', M&M 47 (1992), 456-463
     De symfonieën en de kamermuziek van Matthijs Vermeulen – poëtica en compositie (Amsterdam: Donemus 1997)
     Door het geweld van zijn verlangen. Biografie van Matthijs Vermeulen (Amsterdam: De Bezige Bij 1997)
Brandt, Maarten
     'De Toonkunst van Matthijs Vermeulen (1888-1967)', MetropolisM 1/2 (december 1979), 19-24
     componistenbrochure 'Matthijs Vermeulen' (Amsterdam: Donemus 1982)
Dresden, Sem
     Het muziekleven in Nederland sinds 1880 (Amsterdam: Elsevier 1923), 117-119
Escher, Rudolf
     bespreking Maneto-concerten, Politiek en Cultuur 5/7 (juli 1939), p. 427-428
     'Het nieuwe najaar en een nieuw geluid', De Groene Amsterdammer, 1 oktober 1949
     'De vierde symphonie van Matthijs Vermeulen', De Groene Amsterdammer, 8 oktober 1949
     'Brief aan Matthijs Vermeulen over zijn Vijfde Symphonie', De Groene Amsterdammer, 22 oktober 1949
Ketting, Otto
     'Prelude as postlude', KN 3 (1976/1), 42-45
     = 'Voorspel als naspel', De Ongeruste Parapluie. Notities over muziek 1970 - 1980, 82-90
Leeuw, Reinbert de
     'Matthijs Vermeulen', De Gids 130/8 (1967), 155-158
     = 'Matthijs Vermeulen', Sonorum speculum 52 (1973), 1-11
     = Muzikale anarchie (Amsterdam: De Bezige Bij 1973), 52-63
Loeser, Norbert
     'De componist Matthijs Vermeulen', Kroniek van kunst en cultuur 18/2 (1958), 28-30
     'Matthijs Vermeulen', Das Musikschaffen zeitgenössischer Komponisten der Niederlande 5 (Amsterdam: Donemus juni 1958), 86-111
Meulen, Christian van der
     Matthijs Vermeulen. zijn leven, zijn muziek, zijn proza (Nieuwkoop: Heuff 1982)
Nolthenius, Helene
     'De periode Van Beinum (1945 - 1959)', Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest 1888 - 1988 I (Zutphen: De Walburg Pers 1989), 9-65
Paap, Wouter
     'De componist Matthijs Vermeulen', M&M 4/11 (november 1949), 329-331
     'Nederlandse componisten van deze tijd. Matthijs Vermeulen', M&M 11/6 (juni 1956), 162-167
     G. Werker [= Wouter Paap], 'Matthijs Vermeulen 75 jaar', M&M 18 (1963), 77-80
     'In memoriam Matthijs Vermeulen', M&M 22/9 (september 1967), 257-262 (vertaald in Sonorum speculum 32 (1967), 257-259)
     G. Werker [= Wouter Paap], 'Willem Pijper en Matthijs Vermeulen. Rond een brief van Pijper', M&M 27/3 (maart 1972), 73-78
     Wegen en dwaalwegen der muziekkritiek (Utrecht - Antwerpen: Het Spectrum 1978), 176-193
Pijper, Willem
     'Matthijs Vermeulen. Sonate voor violoncel en piano', De Muziek 1/7 (mei 1927)
     'Concertberichten uit Leiden', De Muziek 4/10 (juli 1930), 440-444
     = 'De Vliegende Hollander op de Kager Plassen', De Stemvork (Amsterdam 1930), 57-68
     'Van Debussy tot heden', Algemeene Muziekgeschiedenis. Geïllustreerd Overzicht der Europeesche Muziek van de Oudheid tot Heden (Utrecht: De Haan 1933), 421-575
Porcelijn, Carel
     'Barsten, breuken, bindingen. Stijlproblemen in de twintigste-eeuwse muziek', Politiek & Cultuur 33/3 (mei-juni 1973), 117-129 (i.h.b. 128-129)
Rapoport, Paul
     'Matthijs Vermeulen and his Symphony No. 2, Prélude à la Nouvelle Journée', Opus Est: Six Composers from Northern Europe (London: Kahn & Averill 1978), 25-47
Roland Holst, Adriaan
     'in memoriam matthijs vermeulen', Maatstaf 15/6 (september 1967), 341-345
Samama, Leo
     Zeventig jaar Nederlandse muziek 1915 - 1985 (Amsterdam: Querido 1986), 59-68
     'Willem Mengelberg. De woelige jaren (1895 - 1920)', Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest 1888 - 1988 I (Zutphen: De Walburg Pers 1988), 97-148 (in het bijzonder 135-139)
     'Vermeulen, Pijper en Escher. Drie erflaters in de muziek van de twintigste eeuw: drie vrienden', Erflaters van de twintigste eeuw (Amsterdam: Querido 1991), 264-289
Sanders, Paul F.
     Moderne Nederlandse componisten ('s-Gravenhage: Kruseman z.j. = 1930?), 30-31
Velde, Henk de
     'Matthijs Vermeulen en het establishment. Anarchie in een 'verwaltete Welt"', De Gids 146/4 (1983), 267-277
Vermeulen, Ernst
     'Composers' Gallery. Matthijs Vermeulen', Sonorum speculum 28 (Autumn 1966), 1-9
Vermeulen-Diepenbrock, Thea
     'Ter voorkoming van legendevorming', M&M 23/1 (januari 1968), 11-14
     'Reinbert de Leeuws "Muzikale Anarchie"', De Gids 136/8 (1973), 560-565
Wagemans, Peter-Jan
     'Matthijs Vermeulen and the Dialectic of Freedom', KN 21 (1985/1), 3-7; tevens verschenen als bijlage bij het vierde album van de platenserie The Complete Works of Matthijs Vermeulen (Donemus Amsterdam: Composers' Voice 8384/4)
Wiessing, Henry (H.P.L.)
     'Een revolutionair der muziekkritiek', Kroniek van kunst en cultuur 18/2 (1958), 30-32
 

 
get the Flash Player
standaardweergave